CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀI LỘC

LÀ ĐƠN VỊ CHỦ LỰC TRONG CHUYÊN NGÀNH

- Phá dỡ.

- Thi công cọc khoan nhồi D300mm, D400mm, D500mm, D600mm, D800mm.

- Cung cấp vật liệu xây dựng.

- San lấp mặt bằng.

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Khảo sát thiết kế xây dựng các công trình dân dụng,

- Công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ